Mud Cat Dredge Animations

Ang mga animasyon sa video sa ibaba ay naglalarawan ng maraming mga tampok at benepisyo ng aming parehong maned diesel dredges, at ang aming remote control na electric dredges. May mga katanungan?

Manned Diesel Dredges

Remote Controlled Electric Dredges